Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) je bila ustanovljena leta 2003 s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006, 137/2006, 67/2008, 85/2011, 17/2015, 9/2017, 26/2017 in 8/2019). Dejavnosti, ki jih UP PEF izvaja v skladu s predpisom o standardni ...Fakulteta za arhitekturo, ob 14.00 Filozofska fakulteta, ob 13.00 Fakulteta za računalništvo in informatiko, ob 14.00 Pedagoška fakulteta, ob 14.00 Fakulteta za strojništvo, ob 14.00 Naravoslovnotehniška fakulteta, ob 14.00 Fakulteta za upravo, ob 14.00 Fakulteta za družbene vede, ob 14.00 Ekonomska fakulteta, ob 13.00Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj.Prijavo teme magistrskega dela z vsemi obrazci in prilogami mora študent poslati na naslov: referat za podiplomski študij, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni v slovenščini, razen izjave predlaganega tujega (so)mentorja (statement of (co)-supervision), ki je ...Pedagoška fakulteta UL; Pedagoška fakulteta UL. Išči predmete. Išči predmete . Razširi vse. Študij. Raziskovalna, strokovna in umetniška dejavnost. Oddelki ...Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) je bila ustanovljena leta 2003 s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006, 137/2006, 67/2008, 85/2011, 17/2015, 9/2017, 26/2017 in 8/2019). Dejavnosti, ki jih UP PEF izvaja v skladu s predpisom o standardni ...Omejitev vpisa je na 96 študijskih programih. Omejitve vpisa so na vseh treh akademijah ljubljanske univerze, to so Akademija za glasbo, AGRFT in Akademija za likovno umetnost. Prav tako je omejitev vpisa na obeh medicinskih fakultetah, torej tako v Ljubljani kot v Mariboru. Kandidati bodo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto ...Izjava o dostopnosti V primeru težav s prijavo, pobrišite zgodovino in piškotke v brskalniku ali uporabite drugi brskalnik! Z vstopom in uporabo VISa oz. spletnega referata se strinjate z uporabo piškotkov.Pedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 01 589 2200 01 589 2233 [email protected] ...Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema.Pedagoška fakulteta Ljubljana / Faculty of Education Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 3,894 likes · 35 talking about this · 157 were here. Dobrodošli na uradni strani Pedagoške fakultete v Ljubljani....Vodič za raziskovalce – osnovne informacije. Vodič za raziskovalce – raziskovalni podatki v odprtem dostopu. Na voljo so različni predmetni vodiči, glede na področje študija: Logopedija in surdopedagogika, Matematika v umetnosti, Nadarjeni, Pedagoška psihologija, Praktično pedagoško usposabljanje,Legenda. Polje Programi označuje število vpisljivih dodiplomskih študijskih programov (stopnje B1-VSŠ, B1-UNI in B1-MAG).Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper Predšolska vzgoja – pedagoška psihologija interno nelektorirano gradivo Sonja Čotar Konrad, pred 39 psihologijo, neobjavljeno interno ... Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. Socialna pedagogika - 1. stopnja - Izobraževanje Ime programa: SOCIALNA PEDAGOGIKA Smeri programa: / Vrsta programa: Univerzitetni (UN), 1. stopnja Trajanje študija:...Pogoji za vpis. V program »Specialna in rehabilitacijska pedagogika« se lahko vpiše: kdor je opravil maturo, kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi (60 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % ... Če se vpisujete na magistrske študijske programe Pedagoške fakultete z drugih fakultet in strokovnih področij, morate pred vpisom opraviti dodatno leto oz. diferencialne izpite. Diferencialni izpiti. vpiši se na PEF. splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Hideaki Sorachi, avtor kultne serije Gintama, je nekoč rekel: "Začetna točka je izjemnega pomena za vse, zato je ravno prav poskusiti premagati samega sebe, ker nikoli ne veš, kje vse boš lahko pristal." Moja začetna točka je bila Pedagoška fakulteta. sandman bookshow to report a website Faks: 01 589 22 33. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje ter usposablja učitelje in druge strokovne delavce za vzgojo in izobraževanje – od vzgojiteljev predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka, ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, likovnih pedagogov, do profesorjev, ki so ...Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. Opis programa od vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 dalje. Skoči na vsebino ... Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. testa za oceno eksplozivne moči nog – sonožni skok v daljino z mesta;splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Hideaki Sorachi, avtor kultne serije Gintama, je nekoč rekel: "Začetna točka je izjemnega pomena za vse, zato je ravno prav poskusiti premagati samega sebe, ker nikoli ne veš, kje vse boš lahko pristal." Moja začetna točka je bila Pedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko 13. Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta 14. Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta 15. Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko 16. Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta 17. Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta 18.Faks: 01 589 22 33. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje ter usposablja učitelje in druge strokovne delavce za vzgojo in izobraževanje – od vzgojiteljev predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka, ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, likovnih pedagogov, do profesorjev, ki so ...KNJIŽNICA UL PEF. Kardeljeva ploščad 16. 1000 Ljubljana. E-pošta: [email protected] Telefon: 01 589 2332 . Kje smo? Nahajamo se v 4. nadstropju. Delovni čas. ponedeljek–petek 7.30–19.00Informacijski sistem VIS. OBVESTILA. Spoštovani študentje. V primeru težav pri aktivaciji vašega Office365 (Teams, Word, ...) se prosim obrnite na univerzitetno službo s pripisom vašega uporabniškega imena (UL ID) in sicer na njihov e-mail [email protected]. Na UL PEF smo ukinili komunikacijo preko osebnih e-mailov (ki niso oblike ... Pedagoška fakulteta Aktivnosti. Na naši fakulteti potekajo raznolike aktivnosti v katere se lahko vključite, od raziskovalne do obštudijske dejavnosti. Jun 29, 2023 · Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru želi ohranjati visok nivo usposabljanja učiteljev razrednega pouka, glasbe, likovne umetnosti, inkluzivnih pedagogov, vzgojiteljev in športnih trenerjev. Z odličnim raziskovalnim in umetniškim delom bo v regionalnem okolju in širše trajno zagotavljala razvoj na področju izobraževanja ter ... Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje ter usposablja učitelje in druge strokovne delavce za vzgojo in izobraževanje – od vzgojiteljev predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka, ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, likovnih pedagogov, do profesorjev, ki so strokovnjaki za ...Kako lahko nadaljujete študij po prekinitvi? Študent, ki je izgubil status študenta, lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici. (128. člen Statuta UL).Referat za študente OBVESTILO. Obveščamo vas, da bodo od 9. junija 2023 do 7. julija 2023 popoldanske uradne ure potekale le telefonsko. V času poletnega zaprtja fakultete od 14. julija 2023 do vključno 18. avgusta 2023 bodo uradne ure potekale le telefonsko v dopoldanskem času (med 10.00 in 13.00).Pedagoška dejavnost. Predmetna področja, ki jih oddelek izvaja in razvija so: teoretske in zakonske osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike, skupine in edukacija oseb s posebnimi potrebami, učenje in poučevanje oseb z različnimi posebnimi potrebami, psihologija oseb s posebnimi potrebami, metode raziskovanja, značilnosti, prepoznavanje in ocenjevanje različnih skupin oseb s ... h mart catonsville Pedagoška dejavnost. Na Oddelku za socialno pedagogiko poteka redni univerzitetni študij socialne pedagogike, kakor tudi izredni študij. Študij je usmerjen v pridobivanja tako teoretičnih kot praktičnih znanj. Posebno pozornost posvečamo delu na sebi, samorefleksiji in profesionalnemu razvoju študentk in študentov. Dec 23, 2022 · Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema. Pedagoška fakulteta Aktivnosti. Na naši fakulteti potekajo raznolike aktivnosti v katere se lahko vključite, od raziskovalne do obštudijske dejavnosti. Apr 8, 2021 · Omejitev vpisa je na 96 študijskih programih. Omejitve vpisa so na vseh treh akademijah ljubljanske univerze, to so Akademija za glasbo, AGRFT in Akademija za likovno umetnost. Prav tako je omejitev vpisa na obeh medicinskih fakultetah, torej tako v Ljubljani kot v Mariboru. Kandidati bodo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto ... v primeru, da ob isti uri poteka več skupin vaj, se v urniku pri posameznem dnevu prikaže več stolpcev; urniki se najpregledneje prikazujejo v tedenski obliki; urniki niso vsak teden enaki (npr. izvedba nekaterih predmetov se prične kasneje). POZOR: potrebno je sprotno preverjanje urnikov z vaše strani, saj lahko pride do sprememb.Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema.Pedagoška dejavnost. Na Oddelku za socialno pedagogiko poteka redni univerzitetni študij socialne pedagogike, kakor tudi izredni študij. Študij je usmerjen v pridobivanja tako teoretičnih kot praktičnih znanj. Posebno pozornost posvečamo delu na sebi, samorefleksiji in profesionalnemu razvoju študentk in študentov. Znanju dajemo. besedo. Pridružite se študijskim programom, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema. Študiraj O fakulteti. Aktualno.Cenik za študijsko leto 2023/2024. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za š. l. 2023/2024. Cenik prispevkov in storitev za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo za š. l. 2023/2024. Cenik šolnin in prispevkov za 1. in 2. stopnjo ter za študijske programe za izpopolnjevanje za š. l. 2023/2024.Dvopredmetni. učitelj. Študijski program Dvopredmetni učitelj je oblikovan tako, da študent ob vpisu z izbiro študijske smeri izbere študij dveh med seboj enakovrednih predmetnih področij. Možnost nadaljnjega študija. Dodiplomski študijski program. splošna ali poklicna matura.Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. od 2019/2020 - Edukacijske vede - 3. stopnja - Izobraževanje Ime programa: EDUKACIJSKE VEDE Vrsta programa: Doktorski študijski program, 3. stopnja Trajanje študija: 3 leta... t.a.g meaning Pedagoška fakulteta. Razredni pouk. Pedagoška fakulteta UL. Razredni pouk B1-UNI. Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta) ECTS kreditnih točk: 240 KT za ...Predšolska. vzgoja. Delo vzgojitelja predšolskih otrok je izjemno ustvarjalno in dinamično. Vsak dan prinese nove in zanimive izzive. Z ustvarjanjem in zagotavljanjem možnosti za aktivno udeležbo vseh otrok vzgojitelj omogoča otrokom napredovanje v samostojnosti, radovednosti, komunikaciji, sposobnosti razmišljanja, ustvarjalnega ... Prijava na izpitne roke je mogoča preko študijskega informacijskega sistema VIS, kjer so izpitni roki tudi razpisani. VIS uporabnikom omogoča oddaljen dostop tudi do ostalih podatkov in storitev, ki so pomembne za izvajanje študijskega procesa. Če se študent izpitnega roka, na katerega se je prijavil, ne udeleži ali izpit pade, se mora ... Naziv: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta: Skrajšano ime: UM PEF Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor Telefon: (02) 22 93 741: E-mail: [email protected]č za raziskovalce – osnovne informacije. Vodič za raziskovalce – raziskovalni podatki v odprtem dostopu. Na voljo so različni predmetni vodiči, glede na področje študija: Logopedija in surdopedagogika, Matematika v umetnosti, Nadarjeni, Pedagoška psihologija, Praktično pedagoško usposabljanje, Vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 23/24. Podrobne informacije o razpisu za vpis in prijavno-vpisnem postopku najdete na strani Pedagoške fakultete, pod razdelkom “Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2023/2024” (podrobno sledite navodilom!). Opozorilo!Razredni pouk je univerza v malem. Študij je zelo pester, saj predmeti ne potekajo le v obliki predavanj. Veliko je vaj in praktičnega dela v razredu, učenja na terenu, organiziramo tudi ekskurzije. Pomembno je tudi, da lahko svoja močna področja razvijaš s samostojno izbiro izbirnih predmetov. Če med prvostopenjskim študijem z ...Specialna in rehabilitacijska. pedagogika. Naše poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji. Magistrski študijski program. Nadaljevanje prvostopenjskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Razredni pouk je univerza v malem. Študij je zelo pester, saj predmeti ne potekajo le v obliki predavanj. Veliko je vaj in praktičnega dela v razredu, učenja na terenu, organiziramo tudi ekskurzije. Pomembno je tudi, da lahko svoja močna področja razvijaš s samostojno izbiro izbirnih predmetov. Če med prvostopenjskim študijem z ...ODGOVORNA OSEBA. J1-4031. Računalniška knjižnica za zavozlane strukture in aplikacije. 1.10.2022 – 30.9.2025. dr. Boštjan Gabrovšek. J5-4573. Razvijanje veščin 21. stoletja za trajnostni razvoj in kvalitetno izobraževanje v času hitrih tehnološko pogojenih sprememb gospodarskega, socialnega in naravnega okolja.Bodoči študenti. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) izvaja študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, v okviru katerih izobražuje bodoče pedagoge, strokovne delavce za področje vzgoje in izobraževanja ter umetnike. Diplomanti vseh študijskih programov si med študijem pridobijo pedagoška in tudi druga znanja, zato so ... Specialna in rehabilitacijska. pedagogika. Naše poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji. Magistrski študijski program. Nadaljevanje prvostopenjskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika.Pedagoška fakulteta. Socialna pedagogika. Pedagoška fakulteta UL. Socialna pedagogika B1-UNI. Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta) ECTS kreditnih ... captive meaning Pedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 01 589 2200 01 589 2233 [email protected] ...Pedagoška fakulteta ponuje visokošolsko in univerzitetno izobraževanje za pedagoške poklice, tako za predšolsko kot tudi razredno in predmetno stopnjo. Kontaktni podatki in uporabne informacije: Naslov: 16 Kardeljeva ploščad, Ljubljana 1000, SlovenijaApr 8, 2021 · Omejitev vpisa je na 96 študijskih programih. Omejitve vpisa so na vseh treh akademijah ljubljanske univerze, to so Akademija za glasbo, AGRFT in Akademija za likovno umetnost. Prav tako je omejitev vpisa na obeh medicinskih fakultetah, torej tako v Ljubljani kot v Mariboru. Kandidati bodo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto ... Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja Žiško Pedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 01 589 2200 01 589 2233 [email protected] ... ren web 1 Vodič za raziskovalce – osnovne informacije. Vodič za raziskovalce – raziskovalni podatki v odprtem dostopu. Na voljo so različni predmetni vodiči, glede na področje študija: Logopedija in surdopedagogika, Matematika v umetnosti, Nadarjeni, Pedagoška psihologija, Praktično pedagoško usposabljanje,Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. testa za oceno eksplozivne moči nog – sonožni skok v daljino z mesta;Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 25. avgust 2023. Razpis za vpis UL PEF. Spremenjeni pogoji za vpis za UN študijska programa Dvopredmetni učitelj in Likovna pedagogika – poklicna matura. Skupne določbe. Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti. Vpisna mesta za vpis v višji letnik.Pedagoška komunikologija. Sportsko-rekreativne aktivnosti. ... Dobrodošli na Moodle Fakulteta pedagoških nauka. Preskoči Kalendar. Kalendar. September 2023. ODGOVORNA OSEBA. J1-4031. Računalniška knjižnica za zavozlane strukture in aplikacije. 1.10.2022 – 30.9.2025. dr. Boštjan Gabrovšek. J5-4573. Razvijanje veščin 21. stoletja za trajnostni razvoj in kvalitetno izobraževanje v času hitrih tehnološko pogojenih sprememb gospodarskega, socialnega in naravnega okolja.Izračun točk za vpis na fakulteto. V primeru, ko se v posameznem roku za vpis v določen študijski program prijavi več kandidatov, kot je razpisanih mest, se vpis v ta študijski program omeji. Za vsakega kandidata se nato izračuna število točk po postopku in merilih, ki so sprejeta za dani študijski program. UP PEF - Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper. 3,878 likes · 7 talking about this · 828 were here. UP PEF je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in... Elektronske prijave, ki bodo prispele izven navedenega roka, Pedagoška fakulteta ne bo obravnavala. Ko kandidati elektronsko prijavo izpolnijo in oddajo, jo morajo ša natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti in jo podpisano skupaj z overjenimi fotokopijami dokazil priporočeno poslati na naslov: Pedagoška fakulteta, mobiloil federal credit union Kontakt. Referat UL PEF. Kardeljeva ploščad 16. 1000 Ljubljana. Soba 029 (dekanat) E-naslov: [email protected]. Telefon: 01 5892 201 in 01 5892 343 (podiplomski in magistrski študij), 01 5892 231 (doktorski študij)Pedagoška komunikologija. Sportsko-rekreativne aktivnosti. ... Dobrodošli na Moodle Fakulteta pedagoških nauka. Preskoči Kalendar. Kalendar. September 2023.Naziv: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta: Skrajšano ime: UM PEF Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor Telefon: (02) 22 93 741: E-mail: [email protected] Informacijski sistem VIS. OBVESTILA. Spoštovani študentje. V primeru težav pri aktivaciji vašega Office365 (Teams, Word, ...) se prosim obrnite na univerzitetno službo s pripisom vašega uporabniškega imena (UL ID) in sicer na njihov e-mail [email protected]. Na UL PEF smo ukinili komunikacijo preko osebnih e-mailov (ki niso oblike ...Vseživljenjsko učenje je potrebno umestiti v vse pore naše družbe in sistem vzgoje in izobraževanja. Ob zaključku raziskovalnega projekta »Vseživljensko učenje za trajnostni razvoj in digitalni preboj«, so na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem 6. septembra 2023 organizirali okroglo mizo »Odgovornost za vseživjenjsko učenje ... Vodič za raziskovalce – osnovne informacije. Vodič za raziskovalce – raziskovalni podatki v odprtem dostopu. Na voljo so različni predmetni vodiči, glede na področje študija: Logopedija in surdopedagogika, Matematika v umetnosti, Nadarjeni, Pedagoška psihologija, Praktično pedagoško usposabljanje, numbero v primeru, da ob isti uri poteka več skupin vaj, se v urniku pri posameznem dnevu prikaže več stolpcev; urniki se najpregledneje prikazujejo v tedenski obliki; urniki niso vsak teden enaki (npr. izvedba nekaterih predmetov se prične kasneje). POZOR: potrebno je sprotno preverjanje urnikov z vaše strani, saj lahko pride do sprememb.Izračun točk za vpis na fakulteto. V primeru, ko se v posameznem roku za vpis v določen študijski program prijavi več kandidatov, kot je razpisanih mest, se vpis v ta študijski program omeji. Za vsakega kandidata se nato izračuna število točk po postopku in merilih, ki so sprejeta za dani študijski program.Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. V visokošolski strokovni študijski program Športno treniranje se lahko vpiše: transformers the fallen Pedagoška fakulteta. Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta Koroška cesta 160, 2000 Maribor 02 229 3741 [email protected] https://pef.um.si/ 1. Izbira univerze. 2 ...Fakulteta za arhitekturo, ob 14.00 Filozofska fakulteta, ob 13.00 Fakulteta za računalništvo in informatiko, ob 14.00 Pedagoška fakulteta, ob 14.00 Fakulteta za strojništvo, ob 14.00 Naravoslovnotehniška fakulteta, ob 14.00 Fakulteta za upravo, ob 14.00 Fakulteta za družbene vede, ob 14.00 Ekonomska fakulteta, ob 13.00Pedagoška fakulteta. Koroška cesta 160 2000 Maribor. T (02) 22 93 741 M [email protected]ška fakulteta. Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta Koroška cesta 160, 2000 Maribor 02 229 3741 [email protected] https://pef.um.si/ 1. Izbira univerze. 2 ... Pedagoška fakulteta ponuje visokošolsko in univerzitetno izobraževanje za pedagoške poklice, tako za predšolsko kot tudi razredno in predmetno stopnjo. Kontaktni podatki in uporabne informacije: Naslov: 16 Kardeljeva ploščad, Ljubljana 1000, Slovenija Izračun točk za vpis na fakulteto. V primeru, ko se v posameznem roku za vpis v določen študijski program prijavi več kandidatov, kot je razpisanih mest, se vpis v ta študijski program omeji. Za vsakega kandidata se nato izračuna število točk po postopku in merilih, ki so sprejeta za dani študijski program. Apr 8, 2021 · Omejitev vpisa je na 96 študijskih programih. Omejitve vpisa so na vseh treh akademijah ljubljanske univerze, to so Akademija za glasbo, AGRFT in Akademija za likovno umetnost. Prav tako je omejitev vpisa na obeh medicinskih fakultetah, torej tako v Ljubljani kot v Mariboru. Kandidati bodo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto ... Dvopredmetni. učitelj. Študijski program Dvopredmetni učitelj je oblikovan tako, da študent ob vpisu z izbiro študijske smeri izbere študij dveh med seboj enakovrednih predmetnih področij. Možnost nadaljnjega študija. Dodiplomski študijski program. splošna ali poklicna matura. Vodič za raziskovalce – osnovne informacije. Vodič za raziskovalce – raziskovalni podatki v odprtem dostopu. Na voljo so različni predmetni vodiči, glede na področje študija: Logopedija in surdopedagogika, Matematika v umetnosti, Nadarjeni, Pedagoška psihologija, Praktično pedagoško usposabljanje,Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. Opis programa od vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 dalje. Skoči na vsebino ...Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. od 2019/2020 - Edukacijske vede - 3. stopnja - Izobraževanje Ime programa: EDUKACIJSKE VEDE Vrsta programa: Doktorski študijski program, 3. stopnja Trajanje študija: 3 leta... Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Kadar je naš vir del večje celote (npr. članek v reviji, članek v časopisu, poglavje v knjigi, poglavje v e-knjigi, objava v spletnem dnevniku, televizijska epizoda, spletna stran, objava na tweeterju, poglavje v enciklopediji, poglavje v Wikipediji), se naslov »podenote« ne piše v poševnem tisku . Pedagoška dejavnost. Na Oddelku za socialno pedagogiko poteka redni univerzitetni študij socialne pedagogike, kakor tudi izredni študij. Študij je usmerjen v pridobivanja tako teoretičnih kot praktičnih znanj. Posebno pozornost posvečamo delu na sebi, samorefleksiji in profesionalnemu razvoju študentk in študentov. tickey Pedagoška fakulteta ponuje visokošolsko in univerzitetno izobraževanje za pedagoške poklice, tako za predšolsko kot tudi razredno in predmetno stopnjo. Kontaktni podatki in uporabne informacije: Naslov: 16 Kardeljeva ploščad, Ljubljana 1000, SlovenijaŠtudijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI) je namenjen diplomantom nepedagoških študijskih programov prve in druge stopnje in omogoča pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe, ki je pogoj za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v pedagoški praksi. Program traja eno študijsko leto in obsega 60 ECTS. Izjava o dostopnosti V primeru težav s prijavo, pobrišite zgodovino in piškotke v brskalniku ali uporabite drugi brskalnik! Z vstopom in uporabo VISa oz. spletnega referata se strinjate z uporabo piškotkov.Informacijski sistem VIS. OBVESTILA. Spoštovani študentje. V primeru težav pri aktivaciji vašega Office365 (Teams, Word, ...) se prosim obrnite na univerzitetno službo s pripisom vašega uporabniškega imena (UL ID) in sicer na njihov e-mail [email protected]. Na UL PEF smo ukinili komunikacijo preko osebnih e-mailov (ki niso oblike ... Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja ŽiškoŠtudijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI) je namenjen diplomantom nepedagoških študijskih programov prve in druge stopnje in omogoča pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe, ki je pogoj za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v pedagoški praksi. Program traja eno študijsko leto in obsega 60 ECTS.Elektronske prijave, ki bodo prispele izven navedenega roka, Pedagoška fakulteta ne bo obravnavala. Ko kandidati elektronsko prijavo izpolnijo in oddajo, jo morajo ša natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti in jo podpisano skupaj z overjenimi fotokopijami dokazil priporočeno poslati na naslov: Pedagoška fakulteta,ODGOVORNA OSEBA. J1-4031. Računalniška knjižnica za zavozlane strukture in aplikacije. 1.10.2022 – 30.9.2025. dr. Boštjan Gabrovšek. J5-4573. Razvijanje veščin 21. stoletja za trajnostni razvoj in kvalitetno izobraževanje v času hitrih tehnološko pogojenih sprememb gospodarskega, socialnega in naravnega okolja.Dvopredmetni. učitelj. Študijski program Dvopredmetni učitelj je oblikovan tako, da študent ob vpisu z izbiro študijske smeri izbere študij dveh med seboj enakovrednih predmetnih področij. Možnost nadaljnjega študija. Dodiplomski študijski program. splošna ali poklicna matura. Vsebine in učna gradiva v e-učilnici so namenjena izključno rabi za potrebe izobraževalnega procesa oziroma neposrednega pouka. Vsakršna oblika reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem, predelave, javnega prenašanja ali prikazovanja oziroma druga oblika komercialne ali nekomercialne uporabe je v nasprotju z načelom proste uporabe ...Elektronske prijave, ki bodo prispele izven navedenega roka, Pedagoška fakulteta ne bo obravnavala. Ko kandidati elektronsko prijavo izpolnijo in oddajo, jo morajo ša natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti in jo podpisano skupaj z overjenimi fotokopijami dokazil priporočeno poslati na naslov: Pedagoška fakulteta, Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema. chrisley knows best season 9 Taja Klemen, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm; Doc. dr. Boštjan Kuzman, UL Pedagoška fakulteta; Viš. pred. mag. Matija Lokar, Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko; Prof. dr. Anton Meden, UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Katarina Mlinarec, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk. Hideaki Sorachi, avtor kultne serije Gintama, je nekoč rekel: "Začetna točka je izjemnega pomena za vse, zato je ravno prav poskusiti premagati samega sebe, ker nikoli ne veš, kje vse boš lahko pristal." Moja začetna točka je bila Pedagoška fakulteta.ODGOVORNA OSEBA. J1-4031. Računalniška knjižnica za zavozlane strukture in aplikacije. 1.10.2022 – 30.9.2025. dr. Boštjan Gabrovšek. J5-4573. Razvijanje veščin 21. stoletja za trajnostni razvoj in kvalitetno izobraževanje v času hitrih tehnološko pogojenih sprememb gospodarskega, socialnega in naravnega okolja. Faks: 01 589 22 33. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje ter usposablja učitelje in druge strokovne delavce za vzgojo in izobraževanje – od vzgojiteljev predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka, ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, likovnih pedagogov, do profesorjev, ki so ...Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine (IZP ANJ) Študijski program obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in ...Kako lahko nadaljujete študij po prekinitvi? Študent, ki je izgubil status študenta, lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici. (128. člen Statuta UL).Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja ŽiškoVodič za raziskovalce – osnovne informacije. Vodič za raziskovalce – raziskovalni podatki v odprtem dostopu. Na voljo so različni predmetni vodiči, glede na področje študija: Logopedija in surdopedagogika, Matematika v umetnosti, Nadarjeni, Pedagoška psihologija, Praktično pedagoško usposabljanje,znanost. Skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost je program skupne diplome, ki se izvaja na večih evropskih univerzah (Univerzi v Ljubljani, Univerzi na Dunaju, Univerzi Komenski v Bratislavi in Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti), na UL pa se izvaja na štirih fakultetah: PeF, FF, MF in FRI.Pedagoška komunikologija. Sportsko-rekreativne aktivnosti. ... Dobrodošli na Moodle Fakulteta pedagoških nauka. Preskoči Kalendar. Kalendar. September 2023.PEDAGOŠKA FAKULTETA Dekan: doc. dr. JANEZ KREK E-pošta: [email protected] Prodekanica za študijske zadeve: doc. dr. Tatjana HODNIK ČADEŢ Vseživljenjsko učenje je potrebno umestiti v vse pore naše družbe in sistem vzgoje in izobraževanja. Ob zaključku raziskovalnega projekta »Vseživljensko učenje za trajnostni razvoj in digitalni preboj«, so na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem 6. septembra 2023 organizirali okroglo mizo »Odgovornost za vseživjenjsko učenje ... Pedagoška fakulteta. Razredni pouk. Pedagoška fakulteta UL. Razredni pouk B1-UNI. Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (4 leta) ECTS kreditnih točk: 240 KT za ...Pedagoška dejavnost. Predmetna področja, ki jih oddelek izvaja in razvija so: teoretske in zakonske osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike, skupine in edukacija oseb s posebnimi potrebami, učenje in poučevanje oseb z različnimi posebnimi potrebami, psihologija oseb s posebnimi potrebami, metode raziskovanja, značilnosti, prepoznavanje in ocenjevanje različnih skupin oseb s ... Pogoji za vpis. V program »Specialna in rehabilitacijska pedagogika« se lahko vpiše: kdor je opravil maturo, kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri maturi (60 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % ...CRP V5-0434 Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja. Pedagoška fakulteta UL. Pedagoška fakulteta UL. (Dictionary of Education Terminology) (2008 – 2009) (vodja dr. Janez Vogrinc) CRP M4-0201 Razvoj patriotizma med mladimi. (Developing patriotism among youth.) Pedagoška fakulteta UL. (2007 – 2009) (vodja dr. Milena Valenčič Zuljan)Študijski program na smeri Tehnika se izvaja na Katedri za tehniško izobraževanje, ki je organizirana znotraj Oddelka za fiziko in tehniko in poteka v vezavi z matematiko ali fiziko. Poleg splošnih didaktičnih znanj, se v okviru študija seznaniš tudi z didaktikami izbranih predmetnih področji. Nadgradiš osnovna znanja potrebna za vse ... that's telugu Feb 22, 1993 · Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja Žiško Jun 29, 2023 · Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru želi ohranjati visok nivo usposabljanja učiteljev razrednega pouka, glasbe, likovne umetnosti, inkluzivnih pedagogov, vzgojiteljev in športnih trenerjev. Z odličnim raziskovalnim in umetniškim delom bo v regionalnem okolju in širše trajno zagotavljala razvoj na področju izobraževanja ter ... Pedagoška fakulteta. Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 01 589 2200 01 589 2233 [email protected] ...Prijava na izpitne roke je mogoča preko študijskega informacijskega sistema VIS, kjer so izpitni roki tudi razpisani. VIS uporabnikom omogoča oddaljen dostop tudi do ostalih podatkov in storitev, ki so pomembne za izvajanje študijskega procesa. Če se študent izpitnega roka, na katerega se je prijavil, ne udeleži ali izpit pade, se mora ...ANDRAGOGIKA od študijskega leta 2022/2023 dalje. (IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN RAZVOJ KARIERE do vključno študijskega leta 2021/2022) Vrsta programa: Magistrski študijski program, 2. stopnja. Smeri programa: /. Trajanje študija: 2 leti. Število kreditnih točk (ECTS): www capital one en espanol Vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 23/24. Podrobne informacije o razpisu za vpis in prijavno-vpisnem postopku najdete na strani Pedagoške fakultete, pod razdelkom “Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2023/2024” (podrobno sledite navodilom!). Opozorilo! Dec 23, 2022 · Izobražujemo najboljši pedagoški kader. Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema. Referat za študente OBVESTILO. Obveščamo vas, da bodo od 9. junija 2023 do 7. julija 2023 popoldanske uradne ure potekale le telefonsko. V času poletnega zaprtja fakultete od 14. julija 2023 do vključno 18. avgusta 2023 bodo uradne ure potekale le telefonsko v dopoldanskem času (med 10.00 in 13.00).4. Dosedanji študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk. 1.2.2022.Feb 22, 1993 · Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja Žiško Če se vpisujete na magistrske študijske programe Pedagoške fakultete z drugih fakultet in strokovnih področij, morate pred vpisom opraviti dodatno leto oz. diferencialne izpite. Diferencialni izpiti. vpiši se na PEF. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) je bila ustanovljena leta 2003 s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006, 137/2006, 67/2008, 85/2011, 17/2015, 9/2017, 26/2017 in 8/2019). Dejavnosti, ki jih UP PEF izvaja v skladu s predpisom o standardni ...III – Pedagoška komunikacija in partnerstvo med vrtcem, šolo in družino* III – Instrumentalna igra – Orffova glasbila: DIDAKTIKA: VOKALNO-INSTR. PRAKTIKUM I: Specialna in rehabilitacijska. pedagogika. Naše poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji. Magistrski študijski program. Nadaljevanje prvostopenjskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika. marcos de niza Pedagoška fakulteta UL; Pedagoška fakulteta UL. Išči predmete. Išči predmete . Razširi vse. Študij. Raziskovalna, strokovna in umetniška dejavnost. Oddelki ...Elektronske prijave, ki bodo prispele izven navedenega roka, Pedagoška fakulteta ne bo obravnavala. Ko kandidati elektronsko prijavo izpolnijo in oddajo, jo morajo ša natisniti, preveriti, morebitne napake ročno popraviti in jo podpisano skupaj z overjenimi fotokopijami dokazil priporočeno poslati na naslov: Pedagoška fakulteta,Pogodbe o izobraževanju v študijskem letu 2023/2024: 1. STOPNJA- študijska programa Predšolska vzgoja in Športno treniranje: 1. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju. 2. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju. 3. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o ...Pedagoška dejavnost. Na Oddelku za socialno pedagogiko poteka redni univerzitetni študij socialne pedagogike, kakor tudi izredni študij. Študij je usmerjen v pridobivanja tako teoretičnih kot praktičnih znanj. Posebno pozornost posvečamo delu na sebi, samorefleksiji in profesionalnemu razvoju študentk in študentov.Taja Klemen, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm; Doc. dr. Boštjan Kuzman, UL Pedagoška fakulteta; Viš. pred. mag. Matija Lokar, Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko; Prof. dr. Anton Meden, UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Katarina Mlinarec, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm gooseberry lodges Vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 23/24. Podrobne informacije o razpisu za vpis in prijavno-vpisnem postopku najdete na strani Pedagoške fakultete, pod razdelkom “Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2023/2024” (podrobno sledite navodilom!). Opozorilo!Prijava na izpitne roke je mogoča preko študijskega informacijskega sistema VIS, kjer so izpitni roki tudi razpisani. VIS uporabnikom omogoča oddaljen dostop tudi do ostalih podatkov in storitev, ki so pomembne za izvajanje študijskega procesa. Če se študent izpitnega roka, na katerega se je prijavil, ne udeleži ali izpit pade, se mora ...Logopedija in. surdo- pedagogika. Komunikacija je osnovna človeška potreba in kakršnekoli težave na področju komunikacije imajo lahko pomembne in dolgoročne posledice na posameznikovo življenje. Pri obravnavi težav komunikacije ima ključno vlogo logoped-surdopedagog. Možnost nadaljnjega študija. Dodiplomski študijski program.Naziv: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta: Skrajšano ime: UM PEF Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor Telefon: (02) 22 93 741: E-mail: [email protected] lusardi Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) je bila ustanovljena leta 2003 s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006, 137/2006, 67/2008, 85/2011, 17/2015, 9/2017, 26/2017 in 8/2019). Dejavnosti, ki jih UP PEF izvaja v skladu s predpisom o standardni ... Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje ter usposablja učitelje in druge strokovne delavce za vzgojo in izobraževanje – od vzgojiteljev predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka, ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, likovnih pedagogov, do profesorjev, ki so strokovnjaki za ... ymail domain PEDAGOŠKA FAKULTETA Dekan: doc. dr. JANEZ KREK E-pošta: [email protected] Prodekanica za študijske zadeve: doc. dr. Tatjana HODNIK ČADEŢ Jun 29, 2023 · Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru želi ohranjati visok nivo usposabljanja učiteljev razrednega pouka, glasbe, likovne umetnosti, inkluzivnih pedagogov, vzgojiteljev in športnih trenerjev. Z odličnim raziskovalnim in umetniškim delom bo v regionalnem okolju in širše trajno zagotavljala razvoj na področju izobraževanja ter ... Pedagoška fakulteta. Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta Koroška cesta 160, 2000 Maribor 02 229 3741 [email protected] https://pef.um.si/ 1. Izbira univerze. 2 ... PEDAGOŠKA FAKULTETA Dekan: doc. dr. JANEZ KREK E-pošta: [email protected] Prodekanica za študijske zadeve: doc. dr. Tatjana HODNIK ČADEŢJun 29, 2023 · Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru želi ohranjati visok nivo usposabljanja učiteljev razrednega pouka, glasbe, likovne umetnosti, inkluzivnih pedagogov, vzgojiteljev in športnih trenerjev. Z odličnim raziskovalnim in umetniškim delom bo v regionalnem okolju in širše trajno zagotavljala razvoj na področju izobraževanja ter ... pedagogika. Biti socialni pedagog, socialna pedagoginja je zelo raznovrstno, dinamično, pogosto pa tudi zelo notranje zapolnjujoče delo. Omogoča ti, si pridobiš poglobljena znanja na področju dela z ljudmi v težkih življenjskih situacijah, preventivenga dela in razvijanju inovativnih praks. Študij daje velik poudarek raziskovanju ...Socialno pedagoška pomoč usmerjena v življenjski prostor posameznika in skupin temelji na znanjih in praktičnem delovanju, fleksibilnosti ter razumevanju delovanja institucij in posameznikov. Medkulturnost, deinstitucionalizacija, otrokove in človekove pravice, opolnomočenje, participacija, nerazlikovanje so samo oporne točke v refleksivnem znanju bodočega diplomanta. pedagogika. Biti socialni pedagog, socialna pedagoginja je zelo raznovrstno, dinamično, pogosto pa tudi zelo notranje zapolnjujoče delo. Omogoča ti, si pridobiš poglobljena znanja na področju dela z ljudmi v težkih življenjskih situacijah, preventivenga dela in razvijanju inovativnih praks. Študij daje velik poudarek raziskovanju ... Omejitev vpisa je na 96 študijskih programih. Omejitve vpisa so na vseh treh akademijah ljubljanske univerze, to so Akademija za glasbo, AGRFT in Akademija za likovno umetnost. Prav tako je omejitev vpisa na obeh medicinskih fakultetah, torej tako v Ljubljani kot v Mariboru. Kandidati bodo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto ... ahco stock Podiplomski študij. Do spletnega urnika za redni študij lahko dostopate na tej povezavi: URNIKI ZA REDNI ŠTUDIJ. Ob kliku na povezavo, na urniku izberite ustrezni študijski program, letnik ter skupino. Urnik za študijsko leto 2023/2024 je v pripravi. Urnik za študijsko leto 2023/2024 je v pripravi. Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine (IZP ANJ) Študijski program obsega 60 kreditnih točk (KT) po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).Študijski program je namenjen kandidatom, ki se usposabljajo za poučevanje angleščine na zgodnji stopnji. Pridobljene jezikovne in ...Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. Socialna pedagogika - 1. stopnja - Izobraževanje Ime programa: SOCIALNA PEDAGOGIKA Smeri programa: / Vrsta programa: Univerzitetni (UN), 1. stopnja Trajanje študija:...Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Kadar je naš vir del večje celote (npr. članek v reviji, članek v časopisu, poglavje v knjigi, poglavje v e-knjigi, objava v spletnem dnevniku, televizijska epizoda, spletna stran, objava na tweeterju, poglavje v enciklopediji, poglavje v Wikipediji), se naslov »podenote« ne piše v poševnem tisku . bar cerca de mi Obvestila študentom. Zaključna dela. Posebni status študenta na UM PEF. Študijski koledar. Pogosta vprašanja. Ob študiju. Študentski svet UM PEF. Komisija za študijske zadeve. Povezave. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Kadar je naš vir del večje celote (npr. članek v reviji, članek v časopisu, poglavje v knjigi, poglavje v e-knjigi, objava v spletnem dnevniku, televizijska epizoda, spletna stran, objava na tweeterju, poglavje v enciklopediji, poglavje v Wikipediji), se naslov »podenote« ne piše v poševnem tisku . Pedagoška fakulteta Ljubljana / Faculty of Education Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 3,894 likes · 35 talking about this · 157 were here. Dobrodošli na uradni strani Pedagoške fakultete v Ljubljani....ODGOVORNA OSEBA. J1-4031. Računalniška knjižnica za zavozlane strukture in aplikacije. 1.10.2022 – 30.9.2025. dr. Boštjan Gabrovšek. J5-4573. Razvijanje veščin 21. stoletja za trajnostni razvoj in kvalitetno izobraževanje v času hitrih tehnološko pogojenih sprememb gospodarskega, socialnega in naravnega okolja.Logopedija in. surdo- pedagogika. Komunikacija je osnovna človeška potreba in kakršnekoli težave na področju komunikacije imajo lahko pomembne in dolgoročne posledice na posameznikovo življenje. Pri obravnavi težav komunikacije ima ključno vlogo logoped-surdopedagog. Možnost nadaljnjega študija. Dodiplomski študijski program. mistplay app Jun 29, 2023 · Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru želi ohranjati visok nivo usposabljanja učiteljev razrednega pouka, glasbe, likovne umetnosti, inkluzivnih pedagogov, vzgojiteljev in športnih trenerjev. Z odličnim raziskovalnim in umetniškim delom bo v regionalnem okolju in širše trajno zagotavljala razvoj na področju izobraževanja ter ... Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. od 2019/2020 - Edukacijske vede - 3. stopnja - Izobraževanje Ime programa: EDUKACIJSKE VEDE Vrsta programa: Doktorski študijski program, 3. stopnja Trajanje študija: 3 leta... Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje ter usposablja učitelje in druge strokovne delavce za vzgojo in izobraževanje – od vzgojiteljev predšolskih otrok, profesorjev razrednega pouka, ki imajo tudi možnost, da se usposobijo za zgodnje poučevanje angleščine, likovnih pedagogov, do profesorjev, ki so strokovnjaki za poučevanje dveh predmetov ali predmetnih področij. Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko 13. Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta 14. Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta 15. Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko 16. Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta 17. Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta 18.Pedagoška fakulteta ponuje visokošolsko in univerzitetno izobraževanje za pedagoške poklice, tako za predšolsko kot tudi razredno in predmetno stopnjo. Kontaktni podatki in uporabne informacije: Naslov: 16 Kardeljeva ploščad, Ljubljana 1000, Slovenija Pedagoška fakulteta izvaja pedagoške študijske programe vseh treh stopenj. Opis programa od vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2016/2017 dalje. Skoči na vsebino ... Taja Klemen, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUm; Doc. dr. Boštjan Kuzman, UL Pedagoška fakulteta; Viš. pred. mag. Matija Lokar, Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko; Prof. dr. Anton Meden, UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Katarina Mlinarec, UL Pedagoška fakulteta, Center KemikUmApr 8, 2021 · Omejitev vpisa je na 96 študijskih programih. Omejitve vpisa so na vseh treh akademijah ljubljanske univerze, to so Akademija za glasbo, AGRFT in Akademija za likovno umetnost. Prav tako je omejitev vpisa na obeh medicinskih fakultetah, torej tako v Ljubljani kot v Mariboru. Kandidati bodo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto ... ptl live Dvopredmetni. učitelj. Študijski program Dvopredmetni učitelj je oblikovan tako, da študent ob vpisu z izbiro študijske smeri izbere študij dveh med seboj enakovrednih predmetnih področij. Možnost nadaljnjega študija. Dodiplomski študijski program. splošna ali poklicna matura.Študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI) je namenjen diplomantom nepedagoških študijskih programov prve in druge stopnje in omogoča pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe, ki je pogoj za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v pedagoški praksi. Program traja eno študijsko leto in obsega 60 ECTS. Študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI) je namenjen diplomantom nepedagoških študijskih programov prve in druge stopnje in omogoča pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe, ki je pogoj za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v pedagoški praksi. Program traja eno študijsko leto in obsega 60 ECTS. UP PEF - Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper. 3,878 likes · 7 talking about this · 828 were here. UP PEF je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in...Referat za študente OBVESTILO. Obveščamo vas, da bodo od 9. junija 2023 do 7. julija 2023 popoldanske uradne ure potekale le telefonsko. V času poletnega zaprtja fakultete od 14. julija 2023 do vključno 18. avgusta 2023 bodo uradne ure potekale le telefonsko v dopoldanskem času (med 10.00 in 13.00). anderson community schools Pedagoška fakulteta ponuje visokošolsko in univerzitetno izobraževanje za pedagoške poklice, tako za predšolsko kot tudi razredno in predmetno stopnjo. Kontaktni podatki in uporabne informacije: Naslov: 16 Kardeljeva ploščad, Ljubljana 1000, Slovenija1.22 Pedagoška fakulteta. Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. 01 589 2200. 01 589 2233. ... 7.8 DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor.Specialna in rehabilitacijska. pedagogika. Naše poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. Možnost nadaljnjega študija na tretji stopnji. Magistrski študijski program. Nadaljevanje prvostopenjskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Prijava na izpitne roke je mogoča preko študijskega informacijskega sistema VIS, kjer so izpitni roki tudi razpisani. VIS uporabnikom omogoča oddaljen dostop tudi do ostalih podatkov in storitev, ki so pomembne za izvajanje študijskega procesa. Če se študent izpitnega roka, na katerega se je prijavil, ne udeleži ali izpit pade, se mora ... Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. mag. Andreja ŽiškoApr 8, 2021 · Omejitev vpisa je na 96 študijskih programih. Omejitve vpisa so na vseh treh akademijah ljubljanske univerze, to so Akademija za glasbo, AGRFT in Akademija za likovno umetnost. Prav tako je omejitev vpisa na obeh medicinskih fakultetah, torej tako v Ljubljani kot v Mariboru. Kandidati bodo o tem, ali so sprejeti na izbrano fakulteto ...